Dây chuyền sản xuất
BRED Life Science Technology Inc là một tập đoàn công nghệ cao chuyên về phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm của Lab trong lĩnh vực Y học Sinh sản. Trụ sở chính của BRED nằm ở Thâm Quyến, một trong những thành phố đẹp nhất và mạnh nhất ở Trung Quốc.

Sứ mệnh phát triển của chúng tôi là dành cho việc cung cấp các giải pháp và sản phẩm tốt nhất cho phòng thí nghiệm lâm sàng trong y học sinh sản với mục đích thúc đẩy sự phát triển sức khỏe sinh sản của con người.

Triết lý hoạt động của chúng tôi là đưa mọi người lên hàng đầu trên cơ sở trung thực, rèn luyện trước và làm việc với sự tích cực.