Giấy chứng nhận
 • TRUNG QUỐC BRED Life Science Technology Inc. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016
  Số: CN18/42051
  ngày phát hành: 2021-07-25
  Ngày hết hạn: 2024-07-24
 • TRUNG QUỐC BRED Life Science Technology Inc. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Business License
  Số: 91440300687557680Y
  ngày phát hành: 2009-04-01
  Ngày hết hạn: 2099-12-31
 • TRUNG QUỐC BRED Life Science Technology Inc. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Medical device manufacturing license
  Số: XSYJXSCXB No.20091794
  ngày phát hành: 2019-01-10
  Ngày hết hạn: 2024-01-09
 • TRUNG QUỐC BRED Life Science Technology Inc. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: National High-tech enterprise certificate
  Số: GR201944204265
  ngày phát hành: 2019-12-09
  Ngày hết hạn: 2022-11-08
 • TRUNG QUỐC BRED Life Science Technology Inc. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Contract Abiding and Trustworthy Enterprise
  Số:
  ngày phát hành: 2021-06-01
  Ngày hết hạn:
QC Hồ sơ