BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)

September 14, 2023

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)

 

Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE) là một tổ chức học thuật dành riêng để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của y học sinh sản trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Hội nghị thường niên ASPIRE đã trở thành một nền tảng quan trọng cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương để hiểu và chia sẻ y học sinh sản và sinh sảnHội nghị đã được tổ chức thành công từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại Adelaide, Úc, đánh dấu cuộc họp trực tiếp ngoại tuyến đầu tiên trong ba năm.

 

Chủ đề của cuộc họp là "Chào mừng trở lại tương lai của chúng ta". Hội nghị là một sự kiện 4 ngày với nội dung phong phú và các hình thức đa dạng, bao gồm khoa học sinh sản cơ bản, phôi thai học và các chủ đề lâm sàng.Nó cung cấp phân tích chuyên sâu và khám phá các thực tiễn tốt nhất hiện tại và tiên tiến, bao gồm 5 khóa học trước hội nghị, 1 bài giảng của Bruno Lunenfeld, 8 bài phát biểu chính và hàng chục hội nghị khoa học.

 

BRED trưng bày tại hội nghị này và giới thiệu toàn bộ các sản phẩm của công ty trong lĩnh vực sinh sản trên gian hàng của chúng tôi,bao gồm bốn nền tảng phát hiện chính như máy phân tích miễn dịch sinh hóa học huyết tương tự động và máy phân tích hóa chiếu sáng tự động, cũng như các sản phẩm phổ biến như sperm hyaluronic acid binding test kits và sperm live DNA test kit.bao gồm cả máy phân tích miễn dịch sinh hóa học huyết tương hoàn toàn tự động và máy phân tích hóa chiếu sáng hoàn toàn tự động, cũng như các sản phẩm phổ biến như bộ liên kết axit hyaluronic tinh trùng và mảnh DNA tinh trùng sống, cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn bè quốc tế và trong nước.

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  0

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  1

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  2

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  3

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  4

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  5

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  6

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  7

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED tham dự Sáng kiến sinh sản châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 12 (ASPIRE 2023)  8