BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch

July 18, 2023

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  0

39quần quèCuộc họp thường niên của ESHRE được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2023.BRED tham dự cuộc họp thường niêntrưng bày sản phẩm của chúng tôitrong suốt cuộc họp.

Do Covid-19, chúng tôi đã bỏ lỡ các cuộc họp thường niên cuối cùng của ESHRE.Năm nay chúng tôi mang sản phẩm mới của chúng tôi đến triển lãm.

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  1

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  2

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  3

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  4

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  5

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  6

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  7

tin tức mới nhất của công ty về BRED trưng bày tại ESHRE lần thứ 39 ở Đan Mạch  8