BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương

November 10, 2022

tin tức mới nhất của công ty về BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương

Ngày 26 - 28 tháng 10, Hội chợ triển lãm CACLP lần thứ 19 được tổ chức tại Nam Xương.Được thành lập vào năm 1991, CACLP Expo hiện là triển lãm thương mại lớn nhất, có ảnh hưởng nhất và chuyên nghiệp nhất trong ngành Chẩn đoán In Vitro (IVD) và phòng thí nghiệm lâm sàng của Trung Quốc.Vào năm 2020, các sự kiện CACLP và GL đã hợp tác để thành lập Triển lãm Ruihe (Thượng Hải) của GL.Liên minh này nhằm mục đích tạo ra một triển lãm chẩn đoán trong ống nghiệm quốc tế chất lượng cao hơn, đồng thời nâng cao hơn nữa sức mạnh của các doanh nghiệp chẩn đoán trong ống nghiệm trong và ngoài nước.

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương  0

 

 


BRED Life Science Technology Inc. cóđã tham gia CACLP Expo trong vài năm qua.


Vào năm 2022, chúng tôi cũng đã tham gia hội chợ này. Ngày 26 - 28 tháng 10, Hội chợ triển lãm CACLP lần thứ 19 được tổ chức tại Nam Xương.Được thành lập vào năm 1991, CACLP Expo hiện là triển lãm thương mại lớn nhất, có ảnh hưởng nhất và chuyên nghiệp nhất trong ngành Chẩn đoán In Vitro (IVD) và phòng thí nghiệm lâm sàng của Trung Quốc.Vào năm 2020, các sự kiện CACLP và GL đã hợp tác để thành lập Triển lãm Ruihe (Thượng Hải) của GL.Liên minh này nhằm mục đích tạo ra một triển lãm chẩn đoán trong ống nghiệm quốc tế chất lượng cao hơn, đồng thời nâng cao hơn nữa sức mạnh của các doanh nghiệp chẩn đoán trong ống nghiệm trong và ngoài nước.
BRED Life Science Technology Inc. có
tham dự
d trong CACLP Expo vài năm gần đây.
Vào năm 2022, chúng tôi cũng đã tham gia hội chợ này.

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương  1

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương  2

 

 

Trong thời gian diễn ra hội chợ, với tư cách là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán vô sinh nam, BRED đã thu hút nhiều khách tham quan gian hàng của chúng tôi để biết thêm về các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như bộ dụng cụ phân mảnh DNA của tinh trùng, Bộ dụng cụ liên kết tinh trùng-Hyaluronic Acid, v.v.

 

 

 

tin tức mới nhất của công ty về BRED Life được trưng bày tại CACLP lần thứ 19 ở Nam Xương  3